بيمه عمر و تشکيل سرمايه بيمه سامان

بيمه عمر و تشکيل سرمايه بيمه سامان يک سرمايه‌گذاري مطمئن با سود تضميني است که علاوه بر سودآوري بالا، شامل پوشش‌هاي بيمه اي بسيار زيادي نيز مي‌باشد. امکان دريافت وام، امکان برداشت از حساب، پرداخت هزينه‌هاي درماني و معافيت مالياتي بخشي از اين پوشش‌ها است. با بررسي مشخصات بيمه‌هاي عمر شرکت‌هاي مختلف داخلي به جرات مي‌توان بيمه عمر و تشکيل سرمايه بيمه سامان را بهترين بيمه عمر در ايران ناميد. طرح ممتاز و منحصر به فرد بيمه عمر و تشکيل سرمايه بيمه سامان براساس مدل بيمه عمر شناخته شده، پرطرفدار و بسيار پر فروش Flexible Universal Life Insurance طراحي گرديده است. بيمه عمر بيمه سامان، نوعي بيمه مادام العمر براي همه افراد و بدون هرگونه محدوديت سني است. اين محصول پوششي ضمانت شده و قابل انعطاف با هزينه‌اي بسيار مناسب (به صورت پرداخت ماهيانه، فصلي و ساليانه و به مبلغ دلخواه شما) را ارائه ميدهد.


مشاوره بيمه عمر

شرايط و مزاياي بيمه عمر و تشکيل سرمايه سامان

طرح ممتاز و منحصر به فرد بيمه عمر و تشکيل سرمايه سامان که براساس مدل شناخته شده جهاني Flexible Universal Life طراحي گرديده، که در سراسر جهان يکي از پرطرفدارترين بيمه‌هاي عمر مي‌باشد. اين بيمه نامه پوششي ضمانت شده و قابل انعطاف با هزينه‌هاي مناسبي را به شما ارائه مي‌­دهد.

ويژگيهاي بيمه عمر و سرمايه گذاري:

پوششهاي بيمه عمر
مشاوره بيمه عمر

پرسش و پاسخ‌هاي متداول بيمه عمر و تشکيل سرمايه

طرح ممتاز و منحصر به فرد بيمه عمر و تشکيل سرمايه سامان که براساس مدل شناخته شده جهاني Flexible Universal Life طراحي گرديده، که در سراسر جهان يکي از پرطرفدارترين بيمه‌هاي عمر مي‌باشد. بيمه نامه عمر و تشکيل سرمايه سامان، نوعي بيمه مادام العمر است. اين بيمه نامه پوششي ضمانت شده و قابل انعطاف با هزينه‌هاي مناسب را به شما ارائه مي­دهد.

بيمه عمر و تشکيل سرمايه سامان کاملاً انعطاف پذير بوده، به گونه اي که منطبق بر شرايط و نيازهاي شما طراحي گشته و در طي مدت اعتبار بيمه نامه مي تواند همراه و هم گام با نيازهاي شما شرايط قراداد تغيير يابد بدون آنکه نيازي به فسخ آن باشد.

* پوشش بيمه فوت ناشي از حادثه: اين پوشش به افراد 1 الي 60 ساله تعلق مي گيرد و در صورت فوت بيمه شده در اثر حادثه، سرمايه فوت ناشي از حادثه بعلاوه ساير منافع مندرج در بيمه نامه عمر و تشکيل سرمايه، پس از کسر هرگونه بدهي بيمه گذار، تا سقف 3 برابر سرمايه فوت عادي به استفاده کنندگان در صورت فوت، پرداخت خواهد شد.

* پوشش از كار افتادگي: اين پوشش به افراد 1 الي 60 ساله تعلق مي گيرد و بيمه گر متعهد مي گردد غرامت از کارافتادگي دائم در اثر تحقق خطر حادثه را تا سقف 1 برابر سرمايه فوت عادي به بيمه شده پرداخت نمايد .

* پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه و درآمد از کار افتادگي: اين پوشش به افراد 1 تا 65 ساله تعلق مي‌گيرد و بيمه گر متعهد مي گردد که در صورت از کارافتادگي کلي ناشي از حادثه و يا بيماري، اقساط حق بيمه را در بيمه نامه منظور نمايد. مبلغ اقساط حق بيمه برابر با اقساط حق بيمه در سال وقوع نقص عضو و يا از کارافتادگي کلي بوده و در صورت وقوع هريک از حالتهاي زير، پايان مي يابد.
أ‌. خاتمه بيمه نامه عمر و تشکيل سرمايه.
ب‌. ده سال از زمان شروع تعهد.
ت‌. اتمام از کارافتادگي يا نقص عضو.
ث‌. سن 65 سالگي تمام بيمه شده.
مبلغ منظور شده با تائيد بيمه گر مي تواند ضريبي از اقساط حق بيمه باشد.
پوشش امراض خاص : بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه اضافي مربوط، متعهد مي گردد در صورت ابتلاي بيمه شده به بيماريهاي انفارکتوس قلبي ، جراحي عروق قلب ، سکته مغزي ، سرطان ، پيوند اعضاي اصلي بدن تا سقف 300000000 ريال و تا سن 60 سالگي ، هزينه هاي بيمارستاني بيمه شده را که توسط ساير بيمه گران، پرداخت نگرديده باشد، را پرداخت نمايد.

شركت بيمه سامان، علاوه بر پشتوانه قوي مالي خود و همچنين اعتبار گروه مالي سامان، همانند ديگر مؤسسات بيمه تحت نظارت و كنترل بيمه مركزي ايران قرار دارد. 50 درصد حق بيمه‌هاي پرداخت شده توسط بيمه گذار را نزد بيمه مركزي ايران بيمه اتكايي خواهد بود.
ضمن آنكه بطور اصولي بخشي از ريسك اين طرح بيمه اي همانند ديگر طرح هاي بيمه اي به مؤسسات معتبر بيمه گران اتكائي بين المللي منتقل خواهد شد.

براي دريافت وام بايد حداقل يکسال از مدت بيمه نامه گذشته و حداقل مبلغ وام 200 هزار تومان است .
بازپرداخت آن براي مبالغ بالاتر از 10 ميليون ريال ، 24 ماهه و طي 4 قسط شش ماهه و براي مبالغ کمتر از 10 ميليون ريال ، 12 ماهه و طي 2 قسط شش ماهه مي باشد که در صورت پرداخت اقساط بيمه نامه و موجودي اندوخته ، بدون هيچ تشريفاتي و فقط با ارايه بيمه نامه و کارت شناسايي ، چک وام در وجه ذينفع حيات صادر خواهد گرديد و همچنين مي تواند بعد از اتمام هر وام بلافاصله درخواست وام جديد نمايد.

شامل جريمه ديرکرد ميشود که به صورت روزشمار محاسبه مي گردد . 22% سود وام + 4.5% جريمه ( جمعاً 26.5 درصد )

اقساط حق بيمه ، حداکثر تا يک ماه پس از سررسيد اقساط ، بايد پرداخت شود . به جز اولين قسط بيمه نامه که شرط جاري شدن تعهدات بيمه گر مي باشد . در غير اينصورت : چنانچه اندوخته صندوق بيمه گذار ، براي پوشش هزينه هاي مربوطه کفايت کند ، بيمه گر با استفاده از آن ، بيمه نامه را ادامه خواهد داد . چنانچه اندوخته صندوق بيمه گذار براي پوشش کليه ي هزينه ها کفايت ننمايد ، بيمه نامه به حالت تعليق درآمده و بيمه گر هيچگونه تعهدي در قبال پوشش هاي بيمه اي ارائه شده نخواهد داشت .

بلي؛ اعمال تغييرات در شرايط بيمه نامه در طول مدت قرارداد در سررسيد هر يك از سنوات بيمه اي مقدور مي باشد .

طبق ماده 136 قانون ماليات‌هاي مستقيم سرمايه بيمه عمر و نيز اندوخته حاصل از سرمايه گذاري هاي صورت گرفته، تماماً از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند و نظر به ماده 18 قانون ماليات هاي مستقيم بند (2- ج) مبالغ پرداختي از بابت بيمه عمر مي‌توانند جزو هزينه‌هاي قابل قبول مؤسسات از نظر ماليات به حساب آيند.

در بيمه عمر پس از پايان 10 سال ، سود حاصل از اندوخته به صورت مستمري قابل پرداخت مي باشد که بيمه گذار مي تواند آنرا به صورت يکجا دريافت کند در حاليکه در بيمه تأمين اجتماعي پرداخت حقوق بازنشستگي مستلزم پرداخت 30 ساله حق بيمه است و فقط به صورت ماهيانه به فرد پرداخت مي شود . در بيمه هاي عمر پس از مرگ بيمه گذار ، اندوخته و سود حاصل از آن و سرمايه فوت به ذينفعان قابل پرداخت است . در حاليکه در بيمه تأمين اجتماعي پس از مرگ بيمه شده منافع حاصل از آن صرفاً به همسر و يا دختر بيمه شده ( در صورت مجرد بودن و نداشتن منبع مالي ) تعلق مي گيرد . بيمه هاي عمر قابليت برداشت از اندوخته را دارند در حاليکه در بيمه تأمين اجتماعي چنين امکاني وجود ندارد . بيمه هاي عمر سود سرمايه گذاري و مشارکت در منافع دارند در صورتيکه بيمه تأمين اجتماعي اين سود را ندارد . پوشش فوت عادي و فوت حادثي در بيمه هاي عمر قابل انعطاف بوده ليکن در تأمين اجتماعي اين تنوع وجود ندارد .

مشاوره رايگان بيمه عمر و تشکيل سرمايه بيمه سامان